Top

SECOUNDARY MENU FIND US!
COUNTDOWN TIMER

weeks
0
0
days
0
0
hours
0
0
minutes
0
0
seconds
0
0

Regulamin

REGULAMIN
IV TRIATHLON GDAŃSK O PUCHAR REKTORA AWFiS 2018

I. ORGANIZATORZY

Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 II. TERMIN I MIEJSCE

29 kwiecień 2018

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu  im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-663 Gdańsk

III. CEL

• popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania i jazdy rowerem,

• promocja zdrowego stylu życia,

• promocja Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku,

• promocja Fundacji Silni Ciałem Niezłomni Duchem

• promocja Sportevo Triathlon Team

IV. DYSTANS I TRASA - SZCZEGÓŁOWY OPIS

Dystans: 0,6 km pływania - 15.9 km jazdy rowerem - 3 km biegu

Charakterystyka trasy pływackiej:

• dystans 0,6 km (600 m, 24 długości po 25 m), pływalnia sportowa, pomiar czasu elektroniczny

• start z wody

• dwie osoby na jednym torze

• spodziewana temperatura wody 27-28°C

• przybory pływackie typu łapki, płetwy, deski zabronione

• kombinezony neoprenowe - zabronione

• trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego, WOPR, oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.

 

Charakterystyka trasy kolarskiej:

• dystans 15.9 km (3 pętle po 5 km + dojazd do pętli oraz powrót z pętli po ok 450 m, pomiar długości trasy satelitarny), pomiar czasu 
  elektroniczny

• nawierzchnia szutrowa

• trasa oznaczona, zamknięta lub częściowo zamknięta

• zakaz wyprzedzania na odcinkach: od strefy zmian do wjazdu do lasu oraz od wyjazdu z lasu do strefy zmian, odcinki oznaczone 
  oraz sygnalizowane, jeden odcinek "strefy bezpieczeństwa" z obowiązkowym zejściem z roweru (oznaczony na mapie)

• sugerowane rowery mtb lub przełajowe, zabronione rowery szosowe, przystawki i kierownice do jazdy na czas

• trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.

Charakterystyka trasy biegowej:

• dystans 3 km (7 okrążeń po 400 m na stadionie lekkoatletycznym + ok 200 m dobieg ze strefy zmian), pomiar czasu elektroniczny

• nawierzchnia tartanowa

• trasa oznaczona, zamknięta

• trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.

Charakterystyka strefy zmian:

• umiejscowiona na stadionie rugby AWFiS, długość około 50 m, szerokość około 50 m

• dobieg do strefy zmian po pływaniu około 200 m

• strefa jednokierunkowa

• belka oddalona od końca strefy o około 200 m.

Punkt odświeżania:

• umiejscowiony na trasie biegowej oraz na mecie

• całkowity zakaz śmiecenia na trasie zawodów pod groźbą dyskwalifikacji.

V. POMIAR CZASU

• elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

• na  trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

• pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.

• pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.triathlongdansk.pl w zakładce rejestracja do dnia 28.04.2018.

2. Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

100,00 PLN - do 18.03.2018

140,00 PLN - do 22.04.2018

180,00 PLN - do 28.04.2018 

3. Zawody Triathlon Gdańsk o Puchar Rektora AWFiS należą do cyklu imprez Fundacji Silni Ciałem Niezłomni Duchem. Zawodnicy, którzy zamierzają wziąć udział w większej ilości wyścigów z cyklu mogą wykupić każdy kolejny start z 10% rabatem na podstawie otrzymanego kodu rabatowego.    

4. Zawodnicy startujący w sztafetach powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

180,00 PLN - do 18.03.2018

240,00 PLN - do 22.04.2018

270,00 PLN - do 28.04.2018

5. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym  poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.

6. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.

7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

8. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.

9. Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata wynosi 30 zł.

10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

 • pakiet numerów startowych,
 • piłka do masażu i żele od sklepów Decathlon Przymorze i Kartuska,
 • upominek od Sklepu Rowerowego Wysepka,
 • czepek,
 • bufka,
 • woda,
 • herbata SOTI
 • drożdżówka,
 • kosmetyk ZIAJA
 • voucher na dowolny trening do grupy Sportevo Triathlon Team,
 • pamiątkowy medal wręczany na mecie.

11. Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.

12. Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Obowiązuje limit uczestników - 180 osób. W tym 20 miejsc zarezerwowanych dla organizatora.

2. W zawodach mogą brać udział osoby urodzone do 2004 roku włącznie. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.

3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość w chwili potwierdzenia zgłoszenia i odbioru pakietów startowych.

4. Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić w właściwym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg), 1 nr na torbę do depozytu. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej - z przodu.

5. Dopuszcza się udział sztafet 3 osobowych w klasyfikacji wspólnej OPEN (żeńskie, męskie, mieszane).

6. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej - z przodu.

7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń  i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.

8. Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.

9. Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.

10. Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają z rowerem do w/w strefy.

11. Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej - OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.

12. Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.

13. Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!

14. W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.

15. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.

16. Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.

17. Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

VIII. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

1. Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 29.04.2018 w godzinach  6.00-7.45.

2. Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.

3. Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).

4.Organizator nie zapewnia pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.

5. Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

IX. DEPOZYT

1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w jednej torbie. Torba musi być oznaczony naklejką z numerem.

2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.

4. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych toreb z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości torby z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.

6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników torby były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:

SZ  (Sztafety - OPEN)

K, M (Kobiety, Mężczyźni - OPEN)

K14, M14 (14-15 lat)

K16, M16 (16-17 lat)

K18, M18 (18-29 lat)

K30, M30 (30-39 lat)

K40, M40 (40-49 lat)

K50, M50 (50-59 lat)

K60, M60 (60 lat i więcej)

2. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za miejsca I-III) oraz generalnej sztafet (za miejsca I-III) otrzymają medale okolicznościowe (złoto, srebro, brąz )oraz nagrody rzeczowe.

3. Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają medale okolicznościowe (złoto, srebro, brąz ).

4. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.

5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

6. Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 17:00. 

7. Nagrody klasyfikacji OPEN  nie dublują się z nagrodami klasyfikacji kategorii  wiekowych.

XI. WYNIKI

Wyniki będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej zawodów www.triathlongdansk.pl. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.

6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.

7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.

10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.

11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.

12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.

13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.

14. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników losowania nagród oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

15. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

16. Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.

17. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.

18. Organizator ubezpiecza  wszystkich Uczestników imprezy od NNW na zasadach ogólnych.

19. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.

20. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy.

21. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.

22. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.

23. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu wyścigu.

24. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg).

25. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres e-mail fundacja@scnd.pl

26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.

XIII. PROGRAM MINUTOWY

Sobota 28.04.2018

18.00 - 21.00 biuro zawodów w sklepie Decathlon Gdańsk Przymorze (ul. Obrońców Wybrzeża 1) weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych, informacja,

Niedziela 29.04.2018

06.00 - 7.30 biuro zawodów będzie mieśić się w depozycie obok startu. 

06.00 - 17.00 depozyt

06:00 - 07:30 przygotowanie strefy zmian

07:30 - odprawa techniczna (strefa zmian)

08:00 - start I serii

16:00 - przewidywane zakończenie wyścigu ostatniej serii

16:00 - ceremonia wręczania nagród, zamknięcie imprezy,

16:00 - 17:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian.

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 • Upoważnienie i oświadczenie do odbioru pakietu startowego dla osoby innej niż zapisana – wypełnia upoważniający (wzór)

 

UPOWAŻNIENIE

 

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym

numer………………………………………. upoważniam

Panią/Pana………………………………………………………………………………………………………

legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer…………………………………… do odebrania mojego pakietu startowego  Triathlon Gdańsk  o Puchar Rektora AWFiS 2018.

Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie.              

Upoważniający

                                                                                                              ………………………………

                                                                                                                (czytelny podpis)

 

 OŚWIADCZENIE

(podpisuje upoważniony)

 

Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziały w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy.

 

                                                                                                             ………………………………

                                                                                                              (czytelny podpis)

Copyright 2012 © Sport-evo
Projekt: Agata, Ewelina, Ania